Avgifter

 

 

KURSAVGIFTER 

 

Vuxen 350 kr

Barn och ungdom

(t.o.m det år du fyller 19)

150 kr
   

 

AVGIFTER EFTER KURS

Bli medlem i föreningen och betala terminsavgift.

Ett annat alternativ är att betala en årsavgift, den inkluderar både medlems- och terminsavgifterna. Då ska betalningen ha kommit in på vårt plusgirokonto den sista vardagen i januari.

Om du väljer att betala terminsavgift har du fri tillgång till alla träningar under terminen.

  

     Årsavgift                       

Medlems

avgift

Termins

avgift

Vuxen 400 kr 200 kr 200 kr

Barn och ungdom

(t.o.m det år du fyller 19)

 

200 kr

 

100 kr 100 kr

 

Medlemsavgiften skall vara betald före årsmötet.

Medlem som vill gå om en kurs betalar halv kursavgift.

 

BETALNINGSSÄTT

Du betalar avgifterna till vårt plusgirokonto 10 81 97-5. Skriv vad betalningen gäller.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.